Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1719 vid hovrätter, provinskanslier och andra myndigheter existerande ”notariatsenheter” för registrering av överlåtelser av fast egendom och livegna, fordringar, kontrakt m.m. och för förande av register över dessa registreringar samt dessutom över tjänstefolk. En enhet av detta slag inrättades 1720 i anslutning till lantdomarkontoret i Viborg.

Finsk beskrivning

kirjausosasto

Hovioikeuksien, kanslioiden ja muiden viranomaisten erilaisia asioita rekisteröinyt osasto Venäjällä.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 21: 390-391.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 94.

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 391-392.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnich aktov. Putevoditel v četyrëch tomach 1991–1999 , 2: 432-433.

Andra språk

Ryska krepostnaja kontora
Tyska Krepostnoikontor