Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatter som endast utgick ur jordfastigheter och som inte kunde utfärdas utan ständernas medgivande såsom jordeboksränta (ordinarie räntan) inklusive kvarn- och sågränta, kronotionden, arrendeavgift för kungsgårdar och kronofisken, avgifter för bergsverken och bruken, brännvinsarrende och i Lappland lappskatten. De reella utskylderna utgjorde en del av de årliga statsinkomsterna.

Finsk beskrivning

kiinteistörasitukset

Verot, jotka kohdistuivat yksinomaan maaomaisuuteen ja joita ei voitu säätää ilman säätyjen suostumusta. Tällaisia olivat esimerkiksi maavero ja kruununkymmenykset. Muodostivat osa valtion vuosittaisista tuloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 439, 450.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (kiinteistörasitus).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 256.

Andra språk

Dåtida finska kiinteistörasitukset
Latin onera realia

Synonymer

fastighetsskatt
onera realia
reella onera
reella skatter
reellt onus