Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som betalades ur kyrkkassan.

Finsk beskrivning

kirkon verot ja velvollisuudet

Maksut, jotka maksettiin kirkon kassasta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.