Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betungande: transaktion förbunden med förpliktelse. Även något som sker mot vederlag. Motsatt: benefik.

Finsk beskrivning

rasittava, vastikkeellinen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk