Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avtal där båda parterna åläggs att prestera något, särskilt finansiellt.

Finsk beskrivning

vastikesopimus, vastikkeellinen sopimus

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 256 (onerös).