Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term som innebar att kronan hade gjort förlust vid byte av frälse- och kronohemman med åtföljande räntor. I ett sådant fall hade kronan rätt till en kronofordran hos den enskilde. Dylika byten av hemman hörde till frälsets privilegier och bekräftades 1723.

Finsk beskrivning

vastikevaje, puutteellinen vastike

Käsite viittaa tilanteeseen, jossa kruunun vaihdossa saama tila on veroltaan vähäisempi ja kuin annettu ja jolloin kruunulle jää vastikevaje eli oikeus pyytää korvausta puuttuvalta osin

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 223.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/