Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De evangelisk-lutherska församlingarnas gemensamma fond grundad 1886 för att täcka prästlönerna i fattiga församlingar. Fonden fick sina inkomster från de statliga lönetillskotten till prästerskapet i form av jord eller penningar, från kronotionden och andra särskilda anslag vilka efter lönereformerna 1886 och 1922 skulle tillfalla fonden från varje församling, ifall inkomsterna inte behövdes för avlöningen av prästerskapet. Därutöver betalade varje församling efter 1922 en viss procent av det årliga överskottet i församlingskassan till fonden. Vederlagsfonden ombildades 1941 till Kyrkans centralfond.

Finsk beskrivning

Vastikerahasto

köyhien seurakuntien papiston palkkojen maksamista varten vuonna 1886 perustettu rahasto

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 5.12.1941/ 895 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV (1925–1928): 1158. http://runeberg.org/pieni/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 (prästerskapets lönereform): nr 180: kap II: § 9: 731 .