Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig fond 1820–1891 som bestred kostnaderna för fattighus, arbetsinrättningar för lösdrivare samt dövstumskolorna. Fonden erhöll sina medel från diverse allmänna avgifter, till exempel fartygsbesättningarnas passavgifter.

Finsk beskrivning

Vaivais- ja työhuonerahasto

Valtiollinen rahasto (1820–1891), jonka tehtävänä oli hoitaa vaivaistalojen sekä irtolaisille ja kuuroille tarkoitettujen laitosten kustannukset.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 656.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 794: 615.

Savolainen, Raimo (hred.) , J. V. Snellman, Kootut teokset 1-24 , Helsinki: Opetusministeriö , : Edita Publishing Oy 2001–2005 , 20: 293.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 160.

Andra språk

Dåtida finska vaivais- ja työhuonerahasto

Synonymer

Arbetshusfonden
Fonden för fattig- och arbetshusinrättningarna