Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Savolainen, Raimo (hred.) , J. V. Snellman, Kootut teokset 1-24 , Helsinki: Opetusministeriö , : Edita Publishing Oy 2001–2005 .


F

Statlig fond 1820–1891 som bestred kostnaderna för fattighus, arbetsinrättningar för lösdrivare samt dövstumskolorna. Fonden erhöll sina medel från diverse allmänna avgifter, till exempel fartygsbesättningarnas passavgifter.