Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig fond i anslutning till fattig- och arbetshusfonden, vars medel användes till bidrag och understöd åt kommuner och privata välgörenhetssällskap eller -föreningar som upprätthöll anstalter för arbetsoförmögna, och till enskilda personer som vårdade, underhöll och undervisade en lytt, blind, andesvag eller på annat sätt helt arbetsoförmögen person. Fonden övervakades av guvernören och fattigvårdsinspektören. Den hette egentligen Fonden för vården om till arbete fullkomligt oförmögna personer.

Finsk beskrivning

Työhön täysin kykenemättömien henkilöiden hoitorahasto

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 44.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1.3.1892: nr 13: 14–15 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Fond för understödande af finske medborgare, som äro till arbete fullkomligt oförmögne
Fonden för vården om till arbete fullkomligt oförmögna personer