Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadfäst (fullkomligt eller fast) köp av odaljord.

Finsk beskrivning

odaalimaakauppa*, perintömaakauppa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 2 (odaali).

Andra språk

Inga termer på andra språk