Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden och fram till 1649 område som av ålder, med hävd eller privilegium, tillhörde vissa gruvor inom gamla bergslagen.

Finsk beskrivning

odaalialue*, kaivoksen oma alue

Vuoteen 1649 asti vanhoissa vuorikunnissa sijainneet alueet, jotka kuuluivat tietyille kaivoksille iän, vanhan nautintaoikeuden tai provilegion kautta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125.