Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre beteckning för jord på landet, innehavd med full äganderätt, särskilt arvegods. Ägaren, odalbonde eller odalman, hade fulla medborgerliga rättigheter, inbegripet stämma på tinget.

Finsk beskrivning

odaalimaa, omaperäismaa, perintömaa

Maa, johon sen vapaasyntyisellä ja täydet kansalaisoikeudet omaavalla omistajalla oli täydet omistus- ja perintöoikeudet.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 125.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 859. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska omaperäismaa

Synonymer

odalgods