Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen under perioden 1820–1879 en fattig- och arbetshusavgift som utgick i både stads- och landskommuner till statsverket som en skatt på biljettintäkterna från en allmän nöjestillställning. Fattighusavgiften avskaffades 1922.

Finsk beskrivning

vaivaishuonemaksu

köyhäinhoito- ja työlaitosten ylläpitoa varten kerätty vero

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , XIV (1938): 991 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 445 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska vaivais- ja työhuonemaksu

Synonymer

fattig- och arbetshusavgift

Se vidare