Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försörjningsinrättning där fattiga erhöll fritt uppehälle mot att de arbetsföra understödstagarna sysselsattes i fattiggårdens jordbruks- och trädgårdsarbete eller hushållsgöromål som vävnad och matlagning. Fattighusen tillkom vid mitten av 1600-talet och ersattes under senare delen av autonoma tiden med kommunalhem.

Finsk beskrivning

köyhäintalo, vaivaistalo

Köyhien huoltoon erikoistunut laitos, jossa köyhät saivat ilmaisen ylläpidon köyhäintalon tiluksilla suoritettua maatalous- ja puutarhatyötä tai kotitaloustöitä, kuten kutomista ja ruoanlaittoa vastaan. Köyhäintalot syntyivät 1600-luvun puolivälissä ja ne korvattiin autonomian ajan jälkipuoliskolla kunnalliskodeilla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 698.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 317.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 169.