Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicin som avgiftsfritt fördelades bland fattiga sjuka. I handlingarna från 1775.

Finsk beskrivning

köyhäinlääke

ilmaseksi köyhille jaettava lääke

Källor

Forsius, Arno , Papit terveydenhuollon tehtävissä. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papitlaa.html

Hjelt, Otto Edvard August , Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 . I-III , Helsingfors: 1891–1893 , II: 116 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

billigmedicin