Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hjelt, Otto Edvard August , Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 . I-III , Helsingfors: 1891–1893 .


A

Ansvarade för sjukvården på flottstationerna.

F

Medicin som avgiftsfritt fördelades bland fattiga sjuka. I handlingarna från 1775.