Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel i penningar och/eller in natura som användes till understöd åt de fattiga i församlingen, senare kommunen eller fattigvårdssamhället.

Finsk beskrivning

köyhäinhoidon varat

Nimitys niille varoille ja luontaistuotteiden varastoille, jotka oli tarkoitus käyttää seurakunnan tai myöhemmin kunnan köyhälistön ja käyhäinhoidon tukemiseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 812.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/