Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övertagande av gods, jord eller lös egendom genom erläggande av vederlag.

Finsk beskrivning

vastikesaanto, vastikkeellinen saanto

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 , (onerös).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 256.