Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvärv av ursprunglig äganderätt. Motsats: oneröst fång.

Finsk beskrivning

alkuperäinen saanto

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 259.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

originärt laga fång