Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidigast från och med 1636 om hus som (helt eller delvis) inrymmer postkontor eller annan under postverk(et) sorterande institution (till exempel posthåll, posthemman eller -gård).

Finsk beskrivning

postitalo, postirakennus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 705.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/