Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under indelta postverkets tid 1638–1845 om person som förestod och vanligen också tjänstgjorde som postförare på ett posthåll eller mindre postanstalt. Avsåg under svenska tiden särskilt de skrifter som rörde den av Karl XII år 1718 påbjudna, men aldrig helt genomförda reformen av postväsendet som avsåg att erbjuda också regelbunden persontrafik med posthållets häst och vagn.

Finsk beskrivning

postipaikan pitäjä, postipysäkin esimies

Postipysäkin tai pienemmän postitoimiston esimies, joka tavallisesti toimi samalla myös postinkantajana ja postikuskina. Nimike oli käytössä vuosina 1638–1845

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 272.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postinpitäjä

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

(1636 i Sverige)
1638
1718
1846
(1870 i Sverige)