Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som på entreprenad bar post från eller till ett posthåll, sedermera en postanstalt.

Finsk beskrivning

postinkantaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk