Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högre posttjänstemans, särskilt postinspektors, visitation av postförares verksamhet.

Finsk beskrivning

postintarkastus*

postitarkastajan tekemä virallinen tarkastus postinkuljettajan toiminnasta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk