Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den finska beskickning vid kejsar Alexander I:s hov i Petersburg som existerade under 1808–1809 års krig.

Finsk beskrivning

Suomen lähetystö

Suomesta saapunut lähetystö Aleksanteri I:n hovissa 1808–1809 sodan aikana.

Källor

Arkistolaitos – Arkivverket. Suomen lähetystö 1808–1809, Finska deputationen 1808–1809 (webbutställning, verkkonäyttely), http://www.narc.fi/Arkistolaitos/nayttelyt/1809/index.html

Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 , 96.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/