Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det utskott vid svenska ståndsriksdagen som behandlade finska allmogens besvär samt besvär om skiftesregleringar i Finland under riksdagen 1742/1743. Från riksdagen 1746/1747 kallades utskottet Finska deputationen.

Finsk beskrivning

Suomen asioiden valitusvaliokunta*

Vuoden 1742/1743 valtiopävien valiokunta, joka käsitteli Suomen rahvaan tekemiä valituksia sekä Suomessa tehtyä maanjakoa koskevia valituksia. Vuoden 1746/1747 valtiopäivistä lähtien valiokuntaa kutsuttiin Suomen asioiden valiokunnaksi.

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , 427. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Finska besvärsdeputationen och finska regleringsdeputationen
Finska regleringsdeputationen