Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskottet för de finska ärendena under riksdagen 1755/1756 och 1760/1762 som undantagsvis tillsattes av Sekreta utskottet för att främja den ekonomiska utvecklingen i Finland. Finska beredningen bestod av ledamöter från Sekreta utskottet och Kammardeputationen.

Finsk beskrivning

Suomen asiain valmistelukomitea

Suomen asioita vuosien 1755/1756 ja 1760/62 valtiopäivillä valmistellut komitea, jonka asetti poikkeuksellisesti Salainen valiokunta edistämään Suomen talouden kehittymistä. Suomen asiain valmistelukomitea koostui Salaisen valiokunnan jäsenistä sekä Kamarivaliokunnasta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Deputerade för hushållningens upphjälpande i Finland