Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell finsk diplomatisk representation i Ryssland efter bolsjevikernas maktövertagande. Avdelningen var en efterträdare till den finska avdelningen som verkat vid Tysklands konsulat fram till hösten 1918. Avdelningens uppgift var att bevaka finländska intressen i Ryssland. Verksamheten försvårades då den svenska representationen i Ryssland kallades hem i december 1918. Finska utrikesministeriet beslutade i januari 1919 att dra in den finska avdelningen, vars verksamhet slutligen upphörde i maj 1919. Finland öppnade ett officiellt generalkonsulat i Petrograd 1923.

Finsk beskrivning

Ruotsin Pietarin lähetystön Suomen osasto*

Suomen epävirallinen diplomaattinen edustusto Pietarissa bolsevikkien valtaannousun jälkeen.

Källor

Inga källor