Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid svenska ståndsriksdagen som behandlade besvär under 1726/1727 års riksdag.

Finsk beskrivning

valitusvaliokunta, anomusvaliokunta

Vuoden 1726/1727 valtiopäivien valiokunta, joka käsitteli valitusasioita.

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , 427. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1726–1727