Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid lantdagen från 1867 och i enkammarlantdagen från 1907. Besvärsutskottet behandlade besvär och ansökningsmål, ursprungligen också fullmaktsärenden.

Finsk beskrivning

anomusvaliokunta, valitusvaliokunta

Valtiopäivien valiokunta vuodesta 1867 lähtien ja yksikamarisessa eduskunnassa vuodesta 1907 lähtien. Valiokunta käsitteli valituksia ja anomuksia, alun perin myös valtuutusasioita.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 45.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , 427. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Engelska petition committee