Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Arkistolaitos – Arkivverket. Suomen lähetystö 1808–1809, Finska deputationen 1808–1809 (webbutställning, verkkonäyttely), http://www.narc.fi/Arkistolaitos/nayttelyt/1809/index.html


F

Den finska beskickning vid kejsar Alexander I:s hov i Petersburg som existerade under 1808–1809 års krig.