Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den birgittinska ordensregeln. Regeln stadfästes av Urban V 1370 och dess främsta egenart är dubbelklostret. I detta skede innebar bekräftelsen inte att en ny klosterorden skapades utan att ärkebiskopen i Uppsala och två av hans lydbiskopar fick fullmakt att grunda två kloster i Vadstena efter augustinregeln, varvid de i ordensbrevet intagna ordensstadgarna skulle tillämpas. En mera generell form stadfästes 1378. Den nya organisationen stadfästes definitivt 1420.

Finsk beskrivning

Kaikkein pyhimmän Vapahtajan Sääntökunta, birgittalainen luostarisääntö

Paavi Urbanus V vahvisti säännön vuonna 1370, ja sen erityispiirre on kaksoisluostari, jossa on sekä munkkeja että nunnia. Lopullisesti uuden organisaation asema vahvistettiin vuonna 1420.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 564f.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , I: 1053 . http://runeberg.org/tieto/