Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinaltaxa som stadfästes 1819. I taxan fanns cirka 800 prissatta läkemedel. Till den anslöt sig en laborationstaxa, som hade sin grund i pro labore-bestämmelserna från 1777.

Finsk beskrivning

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen lääketaksa Suomen suurruhtinaskunnalle*

Vuonna 1819 vahvistettu uusi lääkehinnasto, joka sisälsi noin 800 lääkkeen hinnat sekä vuoden 1777 apteekkitöiden hinnastoon perustuvan lääkeidenvalmistushinnaston.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk