Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagsamling som stadfästes av Erik Menved 1315. Den utgör de länsrättsnormer som tillämpades i de danska delarna av Estland under medeltiden.

Finsk beskrivning

Valdemarin ja Eerikin lääninoikeus*; oikeuskokoelma, jota sovellettiin Viron tanskalaisissa osissa (1315)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk