Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänst skapad efter fransk förebild på 1650-talet, kammartjänare.

Finsk beskrivning

hoviapulainen*

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26.

Andra språk

Inga termer på andra språk