Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt intyg som avskriver eller intygar mottagande av en fordran (betalning eller prestation). Ett flertal medeltida kvittenser utfärdades i kloster och hospital 1294 med anledning av gåvor enligt lagman Birger Perssons första hustrus testamente. Hertigarna Eriks och Valdemars testamente föranledde en liknande räcka av kvittenser 1321–1327. Genom Tälje stadga 1345 erkändes kvittobrev som bevis mot skuldfordran. Termen används även om intyg på rätt till eller befrielse från rättsligt ärende eller en skuldförbindelse. Kvittobrev utfärdades bl.a. till målsäganden i ett civilmål som bevis för att denne hade rätt att uppbära målsägandeandelen i sakören.

Finsk beskrivning

kuittikirje

Kirjallinen todistus, joka todistaa, että sen haltija on oikeutettu saamaan jotakin (rahaa tai suorituksen). Keskiajalla laadittiin paljon kuittikirjeitä perintöjen yhteydessä. Täljen säädöksellä vahvistettiin vuonna 1345 kuittikirje todisteeksi velkasaatavasta. Termiä käytettiin myös todistuksista, jotka joko velvoittivat tai vapauttivat yksilön velvoitteista oikeus- ja velka-asioissa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 581f.

Andra språk

Latin littera quittacionis

Synonymer

quittancia