Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling som innebär att man på rättslig väg kräver ersättning för utlägg eller förluster, särskilt när en person kräver ut den andel han har betalat för en annan persons räkning, till exempel borgenär av huvudgäldenär.

Finsk beskrivning

takautumiskanne, regressikanne

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 299–300, 418–423.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2192.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 629.