Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beskattningssystem där den andel som betalas i skatt minskas om inkomsten ökas.

Finsk beskrivning

regressiivinen verokanta

Verotusjärjestelmä, jossa maksettavan veron osuus laskee tulojen noustessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 115 (skattefot).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 315 (skattefot).

Andra språk

Inga termer på andra språk