Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillägg till birgittinregeln. Addiciones uppsattes i enlighet med Birgittas önskan av Petrus Olavi och stadfästes definitivt år 1420.

Finsk beskrivning

Lisäyksiä ja sääntöjä Vapahtajan luostarisääntöön

Birgittalaissäännön täydennysosio

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 564f.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk