Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt tillägg eller bihang till tidigare fastställda beslut, författningar eller statsrättsliga fördrag, särskilt om det av ständerna 1660 gjorda tillägget till regeringsformen från 1634, vilket stärkte ständernas inflytande och slog fast att riksdagen skulle sammanträda vart tredje år.

Finsk beskrivning

lisäys, lisäasiakirja

Virallinen lisäys tai liite aiempaan päätökseen, säädökseen tai valtio-oikeudelliseen sopimukseen. Termiä käytettiin erityisesti säätyjen vuonna 1660 aiempaan vuoden 1634 hallitusmuotoon tekemästä lisäyksestä, joka lisäsi säätyjen valtaa ja jossa vahvistettiin valtiopäivien kokoontuminen kolmen vuoden välein.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 93.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 95.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2 (additionel).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lisäkirja, lisä-asiakirja

Synonymer

additamentet till RF 1634