Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Budget för nyinrättade tjänster och extra ordinarie sysslor som hade tillkommit sedan den senaste tjänstestaten blivit godkänd.

Finsk beskrivning

lisämenosääntö, lisäbudjetti

uusien virkojen ja tehtävien kattamiseksi laadittu lisämenoarvio

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , IV: 104.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 356.

Andra språk

Dåtida finska lisämenosääntö