Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitel som inte hade en klosterliknande organisation utan som hade delat den gemensamma kapitelsegendomen i prebenden och hade organiserat sig för uppgifter ”ute i världen” och för att biträda biskopen i förvaltningen av stiftet. Det sekulära domkapitlet skulle också förrätta kanoniska val av biskop. I Uppsala fungerade ett sekulärt domkapitel i slutet av 1100-talet men upphörde före 1224. Det äldsta kända sekulära domkapitlet organiserades i Linköping 1232 med påvens tillstånd. År 1247 stadfästes ett sekulärt domkapitel i Uppsala.

Finsk beskrivning

maallinen tuomiokapituli; maallisia eli käytännön asioita hoitava tuomiokapituli

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sekulärt domkapitel