Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medlem av det andliga ståndet som levde i världen. Dit hörde bl.a. sockenpräster.

Finsk beskrivning

sekulaaripappi, maallikkoja palveleva kirkonmies*

Maallikkojen parissa elävä kirkonmies, kuten pitäjänpappi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 474.

Andra språk

Latin saeculares

Synonymer

saeculares