Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitel med fixerat antal medlemmar. De medeltida domkapitlen var i princip autonoma kyrkliga korporationer. De hade rätt att förvalta sin egendom och uppta nya medlemmar.

Finsk beskrivning

suljettu tuomiokapituli*

Tuomiokapituli, jonka jäsenmäärä oli määritelty.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

slutet domkapitel