Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om jaktmark i ödebygder, den runda från lägerplatsen som jägaren hann tillryggalägga på en dag.

Finsk beskrivning

päivän matka

erämaassa se kehä leiripaikan ympärillä, jonka metsästäjä ehti kulkea päivässä

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 31.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 365.

Andra språk

Dåtida finska päiväkunta

Synonymer

päiväkunta