Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före storskiftet, åker som tagits i besittning av ett närliggande hemman. Tomtåkrarnas storlek var troligen inte jämförbar med hemmanens skattetal.

Finsk beskrivning

tonttipelto

tilan ennen isoajakoa haltuun ottama pelto, jonka koko ei ollut suhteutettu tilan verolukuun

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 39.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 43.