Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Princip för skifte av en oskiftad bys ägor. Gårdstomtens plats i byn (i förhållande till de andra gårdstomterna) avgjorde tegarnas plats. Principen åberopades sällan i Finland. Den förlorade sin betydelse i och med storskiftet.

Finsk beskrivning

tontti on joka saran äiti -periaate

periaate, jonka mukaan päätalon sijainti ratkaisi sarkojen sijainnin kylän maita jaettaessa

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 55, 348.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 11–20.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 44–45.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 74, 83.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/