Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de äldsta skiftesformerna i landskapslagarna som i motsats till det senare solskiftet antagligen avsåg en oregelbunden fördelning av byns åkrar och ängar, men som antagligen fastställde äganderätten till gårdstomten och huvudåkrarna.

Finsk beskrivning

muinaisjako

ennen sarkajakoa voimassa ollut, epäsäännöllisempi kylän maiden jakotapa

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 40.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 44, 46.