Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet i historiska arbeten skapad benämning på det allmänna riksting som antas ha funnits i Sverige under forntiden. Har inte kunnat verifieras.

Finsk beskrivning

ruotsalaiset muinaiskäräjät, muinaisvaltakunnankäräjät

1800-luvun historianteoksissa kehitetty termi yleisille valtakunnankäräjille, joita oletettiin pidetyn muinais-Ruotsissa. Väitettä ei ole pystytty todistamaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

forntid