Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Alla de fornminnen, föremål, som finns i jorden, i gravar eller på annat sätt är nedlagda, bortkastade eller förlorade.

Finsk beskrivning

irtain muinaismuisto

Kaikki ne muinaisesineet, joita löytyy maasta tai haudoista tai muista vastaavista paikoista.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org